Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ima ereje

2009.02.26

Az ima ereje

A mai ember feladata,hogy az ima által felemelkedjen,megtisztitsa lelkét.Ezáltal lelkünk fényes,ragyogó lesz,s képessé válunk a kozmikus isteni szeretet energia befogadására.Az ima a finomabb testeinket is megtisztitja pl.asztrál,étertest.Ha helyessen hajtjuk végre ugy érezzük,változás történt bennünk.

Az ima megteremti a kapcsolatot nemcsak Isten és közöttünk,hanem embertársaink és mi közöttünk is.Az imában nem az számit,hogy szavaink minél magasztosabbak legyenek,hanem,hogy amit mondunk azt teljes átéléssel és odaadással tegyük.Ezáltal az ima egyfajta meditációvá is válhat.A keresztény meditáció nemcsak találkozás Krisztussal,hanem élet Krisztusban.

Jézus mind az egyéni,mind a csoportos imát ajánlja:Amikor imádkozol,menj be a belső szobádba és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban.Atyád pedig aki látja titokban megjutalmaz majd.Ez egy teljessen személyes kapcsolatot mutat,amikor csak mi ketten vagyunk az Atya szeretetébe egybeolvadva és igy válik a kettő eggyé.

Bizony mondom néktek,ha ketten egyetértően kérnek a Földön valamit,bármi legyen is az megkapják az Atyától.Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyülnek az én nevemben,ott vagyok közöttük.A közös kérések,energiák felerősitik egymást és láthatóvá-kézelfoghatóvá teszik a szeretet lényt Krisztust,persze ha a jelenlévők egy akaraton vannak.

A mindennapi imára szükség van,hogy legyen napunkban egy időpont,amikor azt mondjuk az Istennek:szeretlek téged,gondolok rád.De még inkább szükséges a napi ima azért,hogy legyen egy időtartam,amikor csendben hallgatjuk az Isten szavát,amikor ő mondja nekünk:Szeretlek.

Az ima a szeretet legmagasabb foka az amikor ezt mondjuk:Legyen meg a te akaratod.Ez a teljes bizalom jele,mikor életünket egészen Isten akarata alá rendeljük és elfogadjuk sorsunkat.Elfogadjuk,hogy  ő mindent előbb és jobban lát mint mi,mindent miértünk tesz,ha pedig igy van miért nem hagyatkozhatnánk a sugására.Amikor ezt a gondolatot megvalósitjuk,rájövünk Jézus mondatára az aggódásról,feloldodik bennünk a félelem és egész lényünk templommá vátozik,a szüntelen ima-áldás szentélyévé.A szeretet ezen fokán tér és idő másodlagossá válik számunkra,hiszen ilyenkor itt és mostban fogunk élni,megvalósitjuk belső lényegiségünket.Életünk pedig átalakul,ahová megyünk,akivel beszélünk megszépül-mondhatni a vas is arannyá válik kezünkben,hiszen a szeretet olyan erő amely átalakit anélkül,hogy a szabadságunkba befolyásolna.Azért élünk,hogy szeressünk és azért tapasztalunk,hogy megtanuljunk szeretni.

Jézust tanitványai kérték arra,hogy tanitsa meg őket imádkozni,ekkor adja meg nekik a Miatyánkot,amely magába foglal minden kérést mind szellemi-lelki-fizikai sikon.Ez az ima nem csak az ő közös imájukká válik,hanem mindannyiunkévá,hiszen ez mindannyink legbelső vágyát tükrözi ezért nem véletlen a Miatyánk-mindannyiunk Atyja.

Az imádság tehát nem más,mint egyesülés istennel.Ekkor ezt mondhatjuk,hogy velünk az Isten és mi őbenne.Az imádság a szeretet kifejezője,a szeretet pedig maga az Isten.Amikor imádkozunk Istennel közössen imádkozunk,összeolvadunk vele mind a szerelmesek és megtörténik a csoda hiszen mindannyiunk lelke összeolvad.

4 kulcs önmagadhoz

Az ember miért nem beszél az álmairól?Miért veszünk fel álarcokat?Miért és milyen szerepeket játszunk?Miért nem merek önmagam lenni?

Ha gondolod tedd fel ezeket a kérdéseket önmagadnak,én megtettem érdekes lett az eredmény,egyszóval nekem bejött:).

Péter

Egy kis verses gondolat:http://www.youtube.com/watch?v=oVzoVgnuPMI

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.23 14:35)

..."Ne félj, veled vagyok." (Ter 26,24b)
"Lelkem hozzád ragaszkodik, jobbod szilárdan tart engem." (Zsolt 63,9)
...Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt.´ (Lk9,24
"...tekints az égre, és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van. Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette, és az emberi nem is ugyanígy keletkezett." (2Mak7,28)
´Mert amilyen messze van az ég a föld fölött, olyan nagy az ő irgalma azok számára, akik őt félik. Amilyen messze van kelet a nyugattól, olyan messzire veti tőlünk gonoszságainkat.´ (Zsolt 103,11-12)
´Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megmenti azt.´ (Lk9,24)
"Ne félj, mert veled vagyok! Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened!" (Iz 41,10)
---,,,,..,.,.,--,-,-,-,-,-,-,,--

S.O.S.

Egy pilóta, aki Észak-Kanada hósivatagjában kényszerleszállást végzett, kis rádióadójával segélykérő jelzéseket ad le az éterbe. .Felveszi-e vajon valaki ezeket a jelzéseket és jön-e segíteni? Nos, megtörténik a csoda. A segélykiáltást meghallják, a pilótát megtalálják, és megmenekül.
Ilyen és hasonló történetek mindig újból megismétlődnek modern világunkban. Újságjaink gyakran nagybetűs címsorokban beszámolnak ezekről.
Az említett esemény és ezért mondtuk el érthetővé tesz számunkra egy fontos keresztyén igazságot. Erre az Igére gondolunk: Zsolt.91,15. Ha kiált hozzám, meghallgatom... Történetünk ezzel a Biblia egyik központi mondanivalójának modern hasonlatává lesz. Az a pilóta segélykérő rádióját abban a bizonytalan reménységben működtette, hogy jelzéseit valahol fel fogják venni.. És bizonytalan reménysége beteljesedett. Rádióadójának működtetése nélkül elpusztult volna.
Éppígy szabad nekünk, embereknek Istenhez közelednünk. A Bibliában ezt a mondatot olvassuk,. Jóel 3,5: „Megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét”. Lehet, hogy ezt egyesek értelmetlenségnek tartják. Mások kételkedve kérdezik: Honnan tudhatom, hogy engem valaki meghallgat?
Erre azt válaszolhatjuk: A Biblia ezt mondja! De ez a válasz önmagában sokakat nem fog kielégíteni. Ezért mindnyájunknak azt kellene tennünk, amit a pilóta tett a hósivatagban. Ő bizonytalan reménységében segítségért kiáltott. Ezt a segítséget megtalálta. Kiáltását meghallották.
Isten is meg fogja hallani kiáltásunkat. Ez az évszázadok minden imádkozó emberének boldog tapasztalata. Az Úr meghallja, ha Hozzá kiáltok. Ő megérti kiáltásunkat, és engedi, hogy megtapasztaljuk az Ő segítségét..
Akkor aztán ez az Isten-hívás nem bizonytalan reménység többé, hanem sziklaszilárd bizonyossággá lett. Ezzel imádkozásunk magától értetődő cselekedetté válik, amely nélkül többé már nem szeretnénk élni.
Alexander Prieur
Vetés és Aratás 1993/1
--,,,,,,,,,,---,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,,-

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.22 20:21)

Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok" (Jn 14,18).
Itt hagyott minket, mégsem maradtunk árván. Vigasztalónk elment, mégsem vagyunk vigasztalanok. Az a vigaszunk, hogy Ő visszajön, és ez a vigasz elegendő ahhoz, hogy megerősítsen bennünket hosszúnak tűnő távolléte alatt. Krisztus már úton van hozzánk; azt mondta: Bizony, hamar eljövök" (Jel 22,20); (sietve) már közeledik felénk.
Azt mondja: "Eljövök"- és jövetelét semmi nem akadályozhatja meg, semmi nem késleltetheti még egy negyed órával sem. Külön hangsúlyozza:"Eljövök hozzátok", és ez így is lesz. Ő közvetlenül népéhez és népéért fog eljönni. Ez adjon vigasztalást, amíg szenvedünk, mert még nem jött el a várva várt Vőlegény.
Mikor nem érezzük jelenlétének vidámító erejét, bánkódunk ugyan, de nem eshetünk úgy kétségbe, mintha nem lenne reménységünk. Urunk szempillantásnyi búsulásában, rövid időre elrejtőzött előlünk, de majd visszatér szeretete teljességével. Bizonyos értelemben elhagyott bennünket, de csak látszólag. Amikor elment, zálogot hagyott hátra, hogy vissza fog térni. Ó, Uram, jöjj hamar! Nincs értelme és tartalma földi életünknek, ha te nem vagy itt. Vágyakozunk fényes orcád után. Mikor jössz el újra? Bizonyosak vagyunk abban, hogy egyszer csak visszatérsz. Siess hozzánk sasszárnyakon!
Ó Urunk, Istenünk! Ámen. C.H.Spurgeon - Isten ígéreteinek tárháza
Nap és pajzs az Úr !(Zsolt 84,12)


molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.22 20:20)

BIBLIÁM
Ha fáradt vagyok –
üdítő nyughelyem.
Ha sötétség vesz körül –
szava égő mécsem.
Ha éhes vagyok –
éltető kenyerem.
Ha ellen szorongat –
fegyvertáram nékem.
Ha beteg vagyok –
mennyei patikám.
Ha egyedül állok –
barát vár benne rám.OLVASD A BIBLIÁT
Olvasd a Bibliát
reggel, délbe, este,
legdrágább könyved ez:
Isten üzen benne.
Olvasd a Bibliát
ha emészt a bánat,
vigaszt adó szózat
ebből bőven árad.
Olvasd a Bibliát,
hogyha megtévedtél,
bűnbocsánat vár rád
Atyád hű szívénél.
Olvasd a Bibliát,
míg erődből futja,-
boldog és áldott lesz
élted minden útja. Boros Gergely

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.21 17:58)

VÁLLALD A KONFRONTÁCIÓT!!

Ef. Lev. 4:25.v…”Azért levetvén a hazugságot,szóljatok igazságot,

Ki ki az ő felebarátjával , mert egymásnak tagjai vagyunk !...”


Még ha szeretettel mondjuk is, az igazságot feszültséget teremt.

Ezért mindent megteszünk, hogy elkerüljük a konfrontációt.

Ezért van az is, hogy a kapcsolataink halva születnek sok esetben.

Talán különösen is egyes ember barátunkkal, testvérünkkel,atyánkfiával.

Ha a legkisebb ellenállás útját választjuk, akkor az történik, hogy a folyok (és az emberek) elveszítik útjukat, mert :

a) a problémát mindig csak újravakolják:

b) nem foglalkoznak vele és ettől csak rosszabb lesz :

c) csalódás fertőzi meg a kapcsolatot:

d) a felgyülemlő, de ki nem mutatott, le nem rendezett harag keserűséghez vezet::

e) a szeretetünk meghidegül ilyen esetekben rendszerint.

A konfrontáció elkerülése azt jelenti : hogy nem használjuk azokat az eszközöket, amiket Isten azért adott nekünk, hogy az összhangot helyreállítsuk.

„ Béke mindenáron „- ez a Sátán taktikája !

Mindig , amikor komolyan veszed, hogy komfrontálódj valakivel, ezt suttogja,” Miért ? testvér ? Ez csak gondot fog okozni. Majd csak rendbe- jön magától is.”

Ha hallgatsz a sátán hazugságaira, az biztos, hogy megöli a kapcsolataidat.

A Biblia azt mondja : „ Ha vétkezik atyádfia… intsd meg négyszemközt…”(Mt.18:15.v )

Ez azt jelenti, mintha ezt mondanánk.” „ Túlságosan szeretlek ahhoz, hogy csak álljak és nézzem, hogy halálra dolgozod magad, vagy azzal rombolod az egészséged / lelkileg,testileg /, hogy nem mozogsz, az étkezési szokásaid,nem mondható megfelelőnek: a lelki élet- ben sem ,nem csupán a testiekben,vagy hogy túl kevéssel is beéred .”

Nem törekszel a nagyobb ismeretre, a több kapcsolatra ,az atyafiakkal, hit testvérekkel .

Vagy „ sokkal fontosabb nekem a kapcsolatunk annál, hogy hagyjam , hogy tönkremenjen, inkább nem szólok, ne kerüljünk konfrontációba.

/ nem vállalom a fekete bárány szerepét inkább /

Megmondani az igazat szeretetben azt jelenti, hogy vállaljuk a konfrontációt, a kockázatot is.

Két alapvető meggyőződést igényel . Egyik : az őszinteség sokkal fontosabb, mint a konfliktus keresése.

Másik : a személy jólléte fontosabb, mint a saját kényelmünk, Isten azért mondja : „ mondjatok igazat !” mert bármely más megközelítés csak rombolja a kapcsolatokat.

Tehát van valaki, akivel beszélned kell ma ??

Ha igen, imádkozz , aztán tedd meg!

„ szerző : Bobb Gass”- „ Mai Ige ! ”

Károli Gáspár

Zsolt. 15,1
Dávid zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden

Zsolt. 15,2
A ki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében.

Zsolt. 15,3
Nem rágalmaz nyelvével; nem tesz rosszat felebarátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak.

Zsolt. 15,4
A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az Urat félőket tiszteli: a ki kárára esküszik, és meg nem változtatja.

Zsolt. 15,5
Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot az ártatlan ellen. A ki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.21 17:54)

Titus 2,11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek.

Zsidók 12,6 Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.

1 János 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1 János 2,17 A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké

5 Mózes 30,14 Sőt inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, teljesítsd hát azt!

Jób 5,18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.

Zsoltár 62,2 Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.21 17:54)

Gerzsenyi Sándor
KRISZTUS
Lelkem fehér vászon, mely a hit
Keretére feszül, készen állva,
Hogy az ige csodás színeivel
Ecsetem mindennap pingálja…
Nincs modellem. Festékpalettám
Mégis élő színeket adott…
Életem legszebb műve ez.
Lelkem vásznán: Krisztusom ragyog

---,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-
MENJ, ÁBRAHÁM
Menj, Ábrahám, menj, Ábrahám,
indulj el ma még, indulj el ma még!
Menj, Ábrahám, menj,
és vezet majd az ég!
És Ábrahám így elindult,
mert bízott az Úrban.
Nem értette, de elhitte,
hogy Isten vele van.
Ó, testvér most ne várj tovább,
az Isten szólít rég!
Csak figyelj mindig Őreá
és vezet majd az ég!
Az első lépted oly nehéz,
tán meg sem érkezel?!
De dicsőítsd az Ő nevét
és így boldog leszel!
Ha nem mozdulsz, bár hív az Úr,
de riaszt a messzeség,
Ma próbáld meg még Ővele,
és vezet majd az ég!

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.20 18:23)

Fűrészelni vagy élezni? Példabeszéd 4,7 mondta
Szerezz bölcsességet, és minden szerzeményeden szerezz értelmet!
John Wooden mondta: "Egyedül az számít, hogy mit tanulsz meg abból, amit tudsz."
Hallottál már arról az emberről, aki az erdőben találkozott egy fiatal favágóval, aki éppen lázasan dolgozott, hogy kivágjon egy fát. " Mit csinálsz? "- kérdezte. " Ki akarom fűrészelni ezt a fát." " jött a válasz. A másik, aki idősebb volt, azt mondta: " Nagyon kimerültnek látszol. Mióta csinálod?" A fiatal favágó ezt válaszolta: " Már öt órája és teljesen kivagyok." Mielőtt megmondta volna, hogy 30 évig maga is favágó volt, így szólt az öregember: " Úgy látom, hogy a fűrészed eléggé életlen." " Valószínűleg az," - mondta a fiatalember - " mert már egész napja fűrészelek vele." " Akkor miért nem tartasz egy kis pihenőt és élezed meg? " - ajánlotta az idősebb - " Sokkal gyorsabban menne vele" A fiatal favágó így válaszolt: " Én nem szeretek élezni, meg egyébként sincs rá időm, nagyon sok fűrészelnivalóm van még!"
Egy dolog keményen dolgozni - és egy másik dolog jól dolgozni! Ne csak fűrészelj, szánj időt az élezésre is! Minden ötödik évben megkétszereződik az élet legfontosabb területeiről való ismeret.
Ez azt jelenti, hogyha nem töltesz időt az élezéssel, akkor:
(1) hátul fogsz maradni,
(2) a lehetőségekkel más fog élni helyetted,
(3) egy olyan világra leszel felkészülve, ami már nem létezik.
Ha időt akarsz szánni az élezésre, akkor tölts időt Istennel, mert nála nincs jobb, aki fel tudna készíteni. Olvasd az Ő szavát. Keresd az Ő vezetését. Ismerd fel Őt mindabban, amit teszel. Kapcsold ki a TV-t és inkább olvass; meríts vizet azoknak a forrásából, akik olyanok voltak, mint amilyen te szeretnél lenni. Nézd csak ismét:
"minden szerzeményeden szerezz bölcsességet."

Zsoltárok 34,15 mondta
Hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt!

1.Thesz 5,23 mondta
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.20 18:22)

Hollók
Megunom olykor a világot,
Megirtózom az emberektül.
Fekete hollók, búsak, némák,
Lelkem megszállják seregestül.
Lelkem megszállják seregestül.
Megülnek, mint egy száraz ágon.
Meg se rezdül az ág, csak elnéz
Havas, kietlen pusztaságon.
Havas, kietlen pusztaságon.
S egy emlék száll, egy fürge dallam:
S egy perc alatt mind elsuhannak
Fekete hollók hosszú rajban.

Este az ablakban
Valahol messze szól a zongora.
Bús régi nóta lágyan száll tova.
És mint az álom, mint a sejtelem:
Egy régi érzés meglep hirtelen.
A lelkemen minthogyha átsuhanna
A rétek lelke, az erdők sugalma.
Ah, szárnyra kelt az erdő, rét, halom,
S besurrant hozzám a tárt ablakon.
Valamit suttog bús akácfalomb.
Távoli dallam halkan egyre zsong.
Nocturnum
A hallgató, sötét szobában
Ülök hallgatón egymagam.
Belül reszkető némaság van,
Kint éjszaka, világtalan.
Szomorúságos kietlenjét
Nem járja dal, nem járja fény.
Világtalan, vak végtelenség,
Nem-dal, nem-fény, nem-tűz, nem-én.
Magamba nézek szomjas szemmel:
Úgy tele vagyok végtelennel,
Mint éjszakával a szoba.
Úgy színig zsong a Végtelenség,
Mint mézes kaptár csorgó csendjét
Mámoros méhek kórusa.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.19 16:09)

KRISZTUS KATONÁJA
Krisztus katonája
akarok én lenni,
Az ő seregével
bűn ellen harcolni.
Barátom, ha akarsz
te is jöhetsz velem.
Jézus neve által
biztos a győzelem.
Fegyvert, kardot,
pajzsot és sisakot,
Bátorságot, erőt
a vezértől kapunk.
A jutalom dicső
babérből készítve,
De csak a győztesek
fejére lesz téve korona

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.19 16:08)

Nehéz időkre való ige (3)
„… Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézsaiás 40:8)
Íme még néhány csodálatos ígéret a Bibliából, melyekre támaszkodhatsz, amikor nehéz idők jönnek:
1) „Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon” (Zsoltárok 91:9-11).
2) „Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket” (Zsoltárok 34:8).
3) „Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem” (Zsoltárok 57:2).
4) „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti” (Zsoltárok 34:19).
5) „…az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel…” (1Péter 3:12).
6) „Lenyúlt a magasból, és fölvett, a nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam… megmentett, mert gyönyörködik bennem” (Zsoltárok 18:16-19).
7) „Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom” (Mikeás 7:8).
8) „Bátor leszel, mert lesz reménységed. Nyugodtan és biztonságban pihensz. Semmitől sem félve fekszel le, és sokan fordulnak hozzád segítségért (Jób 11:18-19 TLB).
9) „Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint” (Efézus 3:20).
Bob Gass

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.18 13:44)

Kérdések
Azt mondod: „Ez lehetetlen.” Isten azt mondja: „Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetséges.” Lukács 18:27________________________________________
Azt mondod: „Teljesen kimerültem.”
Isten azt mondja: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul…” Ézsaiás 4:31 ________________________________________
Azt mondod: „Engem senki sem szeret.”
Isten azt mondja: „…örök szeretettel szeretlek…” Jeremiás 31:3________________________________________
Azt mondod: „Nem bírom tovább.”
Isten azt mondja: „Elég neked az én kegyelmem.” 2 Korinthus 12:9________________________________________
Azt mondod: „Nem tudom, mit tegyek.”
Isten azt mondja: „…ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Példabeszédek 3:6 ________________________________________
Azt mondod: „Képtelen vagyok rá.”
Isten azt mondja: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4:13________________________________________
Azt mondod: „Nem éri meg.”
Isten azt mondja: „…a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.” Galata 6:9________________________________________
Azt mondod: „Nem tudok megbocsátani magamnak.”
Isten azt mondja:„Isten megbocsátott nektek a Krisztusban.” Efézus 4:32________________________________________
Azt mondod: „Alig tudok megélni.”
Isten azt mondja:„Isten … be fogja tölteni minden szükségeteket…” Filippi 4:9 ________________________________________
Azt mondod: „Félek.” Isten azt mondja:„…nem a félelem lelkét adta nekünk az isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 2 Timótheus 1:7________________________________________
Azt mondod: „Ezzel én nem tudok megbirkózni.”
Isten azt mondja:„Vesd az Úrra terhedet, és Ő gondot visel rád.” Zsoltárok 53:23________________________________________
Azt mondod: „Én nem vagyok elég okos.”
Isten azt mondja: „…ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől.” Jakab 1:5________________________________________
Azt mondod: „Egyedül vagyok.”
Isten azt mondja: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Zsoltárok 13:5

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.18 13:40)

De profundis
A mélységből kiáltok Hozzád.
Uram segíts,
Mutasd meg fényességes orcád.
Csapkodó tenger körülöttem.
Uram segíts,
Ne nyeljen el hajótörötten.
Sajkám mint labda, száll recsegve.
Uram segíts,
Tekints a tajtékos vizekre.
Mosolyogj rám, utam vezére.
Uram segíts
Az élő vizek tengerére!
Síró testvérnek
Testvér, én érzem, a lelked remeg,
Pillád nehéz, nagy könnyek égetik.
- Testvér, melletted áll a Krisztus:
Testvér, törüld le könnyeid.
Nehéz, nehéz, fojtó a fájdalom,
Ráül a szívre, mint az éj sötétje.
Búsan, bágyadtan, elapadtan:
Testvér, nézz föl a fényes égre.
Csaló a könnycsepp, hazug a halál.
Látom a lángját egy nagy fényességnek.
A szeretet nagyobb, mint a halál,
A szeretet az élet, élet.
A fájdalom óriás titka ez:
Isten csókol meg, ha a lelkünk reszket.
- Testvér, melletted áll a Krisztus:
Testvér, csókold meg a keresztet.


molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.17 17:36)

Sinka Csaba: HÁLAADÁS ISTENNEK

Minden ember a földön
Egy parányi szemcse.
Te alkottad, Istenem, e világot,
Te vagy ki érdemli az üdvösséget, imádságot.

Hálás vagyok Tenéked
Oly sok mindenért,
Szavakban kifejezhetetlen,
A Földön, Mennyben való tettedért.

Sok milliárdnyi fáradságod,
Önzetlen, kitartó szereteted,
Irántam való segítséged
Boldoggá teszi szívemet.

Hálás vagyok Istenem,
Jézus Krisztus által,
A te nagy, egy szülött fiad által,
Tetteink szerint az örök élet,
Paradicsom boldogságát nyerhetjük.

Te tőled Istenem
Mindent megkaphatunk,
Rajtad kívül senki más
Nincs e világon.

Hálás vagyok Te néked,
Hozzád imádkozom,
Szívem mélyéből fakadó szavak
Te hozzád szólanak.

Mint a nap sugara
Reggel fölébredek,
Első gondolatom
Te vagy Istenem.

Este, ha elfekszem,
Hálát adok néked,
A Hold sugára fénylik szívemben,
Egész napon át nagyon óvtál engem.

Napközben velem vagy,
Szívemben virágzol,
Éjszaka őrizetbe veszel,
Te mindig szeretsz Istenem. Ámen.

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.17 17:35)

Azonnali szabadulás
"Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom" (Náh 1,13).
Az asszíroknak megengedte Isten, hogy egy időre elnyomják népét, de eljött az idő, amikor megtörte hatalmukat. Ugyanígy tart egyeseket közülünk is elnyomva a Sátán, és szenvednek igája alatt. Bárcsak elérkezne most hozzájuk az Úr ígérete: "Összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom".
Az Úr azonnali szabadulást ígér: "Most töröm össze..." Higgyél az azonnali szabadulásban, és megkapod azt hited szerint még ebben az órában. Ha Isten így szól: "most", az ember ne mondja rá azt, hogy "inkább holnap".
Nézd, milyen tökéletes a szabadítása: az igát nemcsak leveszi, hanem össze is töri; a bilincseket nemcsak felnyitja, hanem le is szaggatja. Íme, Isten hatalma biztosít róla, hogy az elnyomó nem tér többé vissza. Igája összetörött, nem hajthatja még egyszer alá a fejünket. A bilincsek szétszakadtak, nem kötözhetnek meg újra. Higgy hát az Úr Jézus teljes és végleges szabadításában! "Ha a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek" (Jn 8,36).
Jöjj Uram, és szabadítsd meg a foglyokat ígéreted szerint!

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.16 14:24)

ÉN TUDOM MIT KÉNE CSINÁLNI!
Ej, azok a csövek nem akarnak pászolni!
Hiába forgatják az apa kezei,
óvatosan hiába illesztgeti,
nem akarnak engedelmeskedni.
– „Megállj Sátán, nem tolsz ki velem!
Nem fogod feldúlni lelki békességem!”
Magabiztosan így beszél az apa,
s a kályhacsöveket hiába forgatja.
Az öt-hat éves gyermek ott állt mellette,
tágra nyílt szemekkel nézte.
Szeretett volna segíteni:
– „Apukám, én tudom, mit kéne csinálni!”
– „Hagyjál békémbe, ne szólj bele!”
Lassan kezdett fogyni a türelme.
Hiába cserélgette, forgatta,
eredménytelen volt a munkája.
A gyermek megpróbált újra beleszólni:
– „Apukám! Én tudom, mit kéne csinálni!”
– „Hallgass már! Ne bosszants! Mit tudsz te?
Te akarsz tanítni kisgyermek létedre?!”
A gyermek elhallgatott és tovább nézte,
milyen idegesen jár az apa keze.
Már mióta kínlódik vele,
és mégsem haladt semmire.
Nem unta meg újra mondani:
– „Apukám… és tudom mit kéne csinálni!”
– „Hallgass, te kölyök! Mert megverlek!
Pucolj rögtön a sarokba innét!”
A gyermek elkotródott, és messziről nézte,
várta, mi lesz már ennek a vége.
Az apja még mindig nem hagyja abba,
ügyetlenségében kezét is megvágta.
Már végképp elfogyott a türelme,
csak úgy tombolt a méreg benne.
A gyermek megpróbált még egyszer szólni:
– „Apukám, én tudom, mit kéne csinálni!”
– „Na mondjad hát!” nyögte lihegve.
De meglepődött a feleletre.
A gyermek teljes meggyőződéssel mondta:
- „Imádkozni kéne, apukám drága!”
– „…Igazad van. Imádkozni kell…”
És imádkozott teljes őszinteséggel:
– „Uram Jézus! Az előbb hencegtem,
hogy a Sátán nem tud felzavarni engem.
s íme, míg sokat mérgelődtem,
odalett a lelki békességem.
Bocsásd meg, hogy bíztam a magam erejébe,
és nem hívtalak segítségemre.
Csak most látom, milyen semmi vagyok.
Tenélküled még ennyit sem tudok.”
Imáját hálával fejezte be,
Hogy a gyermek által az Úr megintette.
Aztán alig fogott munkájába bele,
azonnal készen is lett vele.
A gyermek örömmel újságolta a többieknek:
„Apukámnak az Úr Jézus segített!”
* * * * * * * * * * * * * * * *
Hidd el, testvér, sokszor az Úr szól a gyermekbe’,
Csak te ne vágj fel, vedd figyelembe!
Ha nem jutott eszedbe segítségül hívni,
Jézusod kénytelen figyelmeztetni,
mielőtt lelki békéd elfogyna.
Ő mindig a te javadat akarja.
Aztán meg ne hencegj a Sátánnal szembe,
mert cudarul megjárhatod vele.
Ne bízz soha a saját erődbe:
Jézus erejét vedd mindig igénybe!

molnar.b.antal@gmail.com

(molnár b antal, 2011.06.16 14:20)

C. H. Spurgeon "Isten ígéreteinek tárháza" c. könyvéből
Isten sarjasztja a vetést
"Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt!" (Préd. 11,1).
Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, ami tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszapba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal! Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket! Az állhatatlan külső mögött termékeny lehet a talaj. Soha nem hiábavaló a munkánk, ha az Úrban végezzük.
A mi dolgunk csak az, hogy "kenyerünket a vízre vessük", az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre: "megtalálod azt". Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdettünk, él, és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meglesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. "Sok nap múlva", mondja az Írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az Ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik: engedelmeskedjünk a parancsnak, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe.