Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szeretetközösség

2009.02.26

Szeretetközösségről

A szeretet közösség Jézus tanitásain alapul.

Réges-régen Járt köztünk valaki aki új irányt,új életformát adott nemcsak a zsidóknak,tanitványaiknak,hanem mindnyájunknak.

Az ő tanitása,élete nem volt más mint a szeretet megnyilvánulása,testamentuma.Nem leirt dogmákat hagyott tanitványaira,hanem új életformát.Mint tudjuk az evangéliumok is később iródtak,és szájhagyomány utján fektették le őket.A cáfolóknak mégis azt üzenem érdemesolvasni,mert e nélkül vakok,pedig előttük van a világosság csak észre kell venni.De lássuk a tanitásokat,amit bizonyos emberek félrelrtettek:Jézus a bűnbocsánatról ezt tanitótta-ha megbocsájtjátok  az embereknek a vétkeiket,megbocsát néktktek a ti mennyei Atyátok.Ha pedig nem bocsájtjátok az embereknek az ő vétkeiket,a ti mennyei Atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket.Jézus sosem volt anyag,pénz ellenes:Ha azért a hamis mammonon hivek nem voltatok,ki bizna rátok igazi kincseket.Sőt amikor az adópéntről kérdezék ezt válaszolta,adjátok meg a császárnak ami a császáré Istennek ami az Istené.De mégsem támogatta,annak mértéktelen hajtását,csak az elfogadását-adományokat kaptak a gyógyultaktól,de pénzt nem kértek érte.Ne aggodalmaskodjatok tehát és ne mondjátok:Mit együk-igyunk-ruházkodjunk?Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok,hogy minde ezekre szükségtek van.Hanem keressétek először Istennek országát,és az ő igazságát és mindez megadatik néktek.Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől,majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől.Elég minden napnak a maga baja.Sőt az adakozást is nagyon fontosnak tartotta lásd mikor Mária Magdolna megkeni halála előtt mit mond az apostoloknak,szegények mindig veletek vannak én viszont nemsokára felmegyek az én Atyámhoz.Az idős asszony filléreiről ugyanigy tanit.Te amikor alamizsnát adsz,ne tudja a te bal kezed mit cselekszik a jobb.Hogy a te alamizsnád titkon legyen és a te agyád aki titkon néz megfizet néked nyilván.Ne csak azért adjunk,és tegyünk dolgokat,hogy jó szinben tünjünk fel,hanem azért,hogy a szeretet tüzét,isten kegyelmét igy is tápláljuk-éljük.A házasságot sem itéli el,hiszen tudja,hogy Isten férfinak és nönek teremtette az embert,lásd a teremtés könyvénél.Sőt apostolai is majd nem mind nősek voltak.Pálnál is találunk részlezeket,Timotheusnak irt levelében,ahol a püspökökről és presbiterekről ir-hogyan válasszák ki öket.Sőt a munkát sem vetette meg,maga is asztalosként dolgozott,na meg Pál mestersége sátorkészitő volt és a többi apostol is dolgozott,hogy ne kelljen a hivek pénzére támaszkodniuk.A munka becsülete.Nem hierachiát hirdetett,hanem egyenlőséget-szolgálatot.Csak tanitvánai és barátai voltak-először 12 majd 70.Akik ugyanazokat a kincseket kapták töle.Erre utal amikor a Zebedeus fiuk vezetök akartak lenni-nekik is azt mondta aki első akar lenni közületek szolgálja amásikaz.A tanitványok feladata pedig ez:elmenvén  a széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek.Azok akik hisznek ilyen jelek követik az én nevemben ördögöket üznek,új nyelveken szólnak.Kigyókat vesznek fel és,ha halálosat isznak meg nem árt az nekik,betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak.És mindez a hitük,szeretetük által.Nem beavatások által.És ezt is mondja ingyen vettétek,ingyen adjátok,hiszen Istentől-Krisztustól kapták ezeket a képességeket lelki munkájuk eredményeként.És ha tanitásait megértik,akkor már nem szolgák az emberek,hanem az ő barátaivá válnak-lásd János ev. vége.Amugy Jézus nem keresztelt közvetlenül,apostolai végezték.Ő a szentlélek kiárasztásával szentelte,emelte embertársait.Az ima hatalmáról a következőket mondja:ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felöl,amit csak kértek megadja néktek a ti mennyei atyátok.Mert ahol ketten vagy hárman összegyülnek az én nevemben ott vagyok közöttük.Amit a könyörgéstekben kértek mindazt megkapjátok,ha hisztek benne.A hit pedig ha csak akkora is mint egy mustármag hegyeket tud megmozgatni.Eljön az ora és az most vagyon,amikor az igazi imádok lélekben és imádságban imádják az atyát,mert az atya is ilyeneket kers az ő imádóiul.Az isten lélek:és akik őt imádják szükséges,hogy lélekben is imádják.Te amikor imádkozol,menj be a te belső szobádba,és ajtódat bezárva imádkozzál a te mennyei atyádhoz,aki titkon van és a te azyád,aki titkon néz megfizet néked nyilván.És mikor imádkoztok,ne legyetek sok beszédüek mint a pogányok,akik azt gondolják,hogy az ő sok beszédükért hallgatják meg.Ne legyetk,hát ezekhez hasonlók,mert jól tudja a ti mennyei atyátok mire van szükségetek mielőtt kérnétek töle.Illetev példázatban beszél a szegény vámos,illetve a farizeus büszke imájától is-a bünbánó ember imája magasabbra jut,mint a gögősé.Nála közvetlen tanitvány és mester viszony volt,magához emelte tanitványait,nem uralkodott rajtuk.Ha ti megtarjátok az én beszédeimet,bizonnyal az én tanitványaim vagytok.És megismertétek az igazságot,ami szabaddá tesz titeket.Ha én felemeltettem a földről mindeneket magamhoz vonzok.Nem feljebb való a tanitvány mint az ő mestere,hanem mikor tökéletes lesz,mindenki olyan lesz mint a mestere.Sőt nem mondta magát jónak,mert egy a jó az Isten.Valamint sem orvosnak,sem mesternek,mert egy a mester Krisztus.Jézus nem itélte el embertársait más gondolkozásuk miatt.Sőt a farizeusokkal is szóba állt,még barátai is lettek közülük.És kiáll más gyógyitó mellett,mikor azt apostolai támadják.Mert amilyen itélettel itéltek olyannal itéltettek és amilyen mértékkel mértek olyan mérték mérnek néktek.Ne látszat alapján itélj.Amit akartok,hogy az emberek ti veletek cselekedjenek,mindazt cselekedjétek ti is velük.Inkább imádkozott ellenségeiért lásd a keresztfán.Tehát Jésus megmutatta,hogyan kéneélni:én vagyok az ut,az igazság és az élet,senki sem mehet az atyához,hanem én álltalam.És amin az egész Biblia és tanitások-tanitása alapszik:Szeresd uradat Istenedet teljes szivedből-lelkedből,elmédből.Szeresd felebarátodat mint önmagadat.Nem Jézus csodái a lényeg,maga a csoda már az amit tett,mondott,ahogy élt.Ha felkeltett benned valamit cselekedj.Mindenkinek más adatott meg lásd Pál szeretethimnuszát,és ezt megérted.A fény és szeretet irta-e sorokat.Ne a rombolásra használd a tudást,hanem a többiek épitésére.

Péter

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.